Privacystatement

Peuteropvang d’Evelaer houdt zich aan de Wet bescherming persoonsgegevens

In het privacyreglement van Peuteropvang d’Evelaer staat hoe we dit doen en volgens welke regels wij aanhouden.

In het kort
Wij gaan zorgvuldig met gegevens van onze deelnemers om. Wij behandelen en bewaren de persoonsgegevens van ouders/verzorgers en kinderen conform wet- en regelgeving. Als ouder/verzorger heeft u recht op inzage in deze gegevens.
Zonder toestemming van ouders verstrekken wij nooit gegevens aan derden.
Inkomensgegevens van ouders bewaren wij op het kantoor van de planning en administratie. Het kinddossier bewaren we bij de opvanglocatie en bestaat uit persoonlijke gegevens van het kind, o.a. bereikbaarheid gegevens, evt. bijzonderheden en de ontwikkeling van het kind.

Beelden maken en delen
Wij maken regelmatig foto's tijdens de opvang en vragen ouders bij de intake om toestemming voor het delen van beelden van hun kind met andere ouders en voor het gebruik van beelden van hun kind voor PR doeleinden. Van kinderen voor wie geen toestemming is, delen we beelden niet en/of gebruiken die niet voor PR.
Soms verblijven we met kinderen in de openbare ruimte. Als derden daar foto's maken of filmen, ondernemen we actie door hen aan te spreken; we kunnen in die situatie niet garanderen dat een kind niet op de foto komt.
Ouders/verzorgers kunnen eventueel foto’s maken van hun jarige kind