Skip to main content

Privacybeleid

Peuteropvang d’Evelaer houdt zich aan de Wet bescherming persoonsgegevens. 

In het privacyreglement van Peuteropvang d’Evelaer staat hoe we dit doen en volgens welke regels wij aanhouden.

In het kort

Er wordt zorgvuldig omgegaan met gegevens van onze deelnemers. Conform wet- en regelgeving behandelen en bewaren wij de persoonsgegevens van ouders/verzorgers en kinderen. Als ouder/verzorger heeft u recht op inzage in deze gegevens.
Zonder toestemming van ouders verstrekken wij nooit gegevens aan derden.
Inkomensgegevens van ouders worden bewaard op de administratie. In het dossier van uw kind bewaren we  persoonlijke gegevens van het kind, zoals: bereikbaarheids- gegevens, evt. bijzonderheden en de ontwikkeling van het kind. Dit is in een veilige, versleutelde digitale omgeving. 

Beelden maken en delen

Op Peuteropvang d’Evelaer laten wij u met beeldmateriaal zien waar we mee bezig zijn. Bij de intake vragen wij ouders dan ook toestemming voor het delen van beelden van hun kind met andere ouders, voor het gebruik van beelden van hun kind voor PR-doeleinden (website en social media), voor het maken van foto’s door de schoolfotograaf en voor het maken van film/video voor trainingsdoeleinden. Van kinderen voor wie geen toestemming is, zorgen wij ervoor dat zij niet op beeld komen.
Soms verblijven we met kinderen in de openbare ruimte. Als derden daar foto's maken of filmen, ondernemen we actie door hen aan te spreken; we kunnen in die situatie niet garanderen dat een kind niet op de foto komt.
Ouders/verzorgers kunnen eventueel foto’s maken van hun jarige kind.