Skip to main content

Locatie werkplan

Een locatie werkplan is een document dat speciaal toegespitst is op de peutergroep of locatie van de opvang. Hierin staat hoe het algemeen pedagogisch beleid in de praktijk wordt uitgewerkt.
Ook staat er allerlei praktische informatie in die specifiek van belang is voor de betreffende locatie. 

Download hier het meest recente werkplan: