Skip to main content

Voorschoolse educatie (VE)

Op Peuteropvang d’Evelaer bieden wij voorschoolse educatie (VE) aan. VE is een verzamelnaam voor methodes en programma’s die vooral gericht zijn op de (taal-) ontwikkeling van kinderen. Bij Peuteropvang d’Evelaer wordt gebruik gemaakt van de methode Uk & Puk.
De pedagogisch medewerkers zijn getraind in het stimuleren van de brede ontwikkeling van peuters.

Uk & Puk is een educatief programma, waarbij het spelen centraal staat. Natuurlijk draait het bij Uk & Puk niet om lesjes geven en lesjes leren. Uk & Puk leert peuters nieuwe vaardigheden door actief bezig te zijn. Er wordt gewerkt met thema's die dicht bij de belevingswereld van de kinderen staan.
Uk & Puk werkt doelgericht aan de doorgaande ontwikkelingslijnen voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Daardoor legt Uk & Puk een stevige basis voor het basisonderwijs. Met Uk & Puk groeien ukken als vanzelf toe naar groep 1.

Het doel is dat alle kinderen met een risico op achterstand in taal en/of ontwikkeling de mogelijkheid hebben om deel te nemen aan een VE-programma. Kinderen kunnen in aanmerking komen om 4 dagdelen geplaatst te worden op verwijzing van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Dit biedt kinderen met een ontwikkelingsachterstand de kans op een betere start op de basisschool. Uiteraard werkt een rijke leeromgeving voor alle kinderen positief!