Skip to main content

Veiligheid en GGD

Kinderen ontwikkelen zich snel, zijn nieuwsgierig en willen de wereld om zich heen ontdekken. Daarbij zien ze nauwelijks gevaren. Hoe ouder kinderen worden, hoe beter ze leren wat wel en niet mag en wat wel en niet gevaarlijk is. Een veilige omgeving is daarom van groot belang.
Peuteropvang d’Evelaer streeft naar een goede balans tussen veiligheid en voldoende uitdaging. Niet alle veiligheidsrisico’s willen we afdekken, maar wij willen kinderen beschermen tegen grote risico’s. De uitkomsten van de inventarisaties zijn in een 'Veiligheidsbeleid' uitgewerkt. 

In opdracht van de gemeente voert de GGD  jaarlijks, onaangekondigd, inspecties uit, waarbij zij beoordeelt of onze peuteropvang aan de gestelde kwaliteitseisen voldoen.