Ons team

Onze pedagogisch medewerkers zijn gekwalificeerd conform de CAO Kinderopvang en beschikken over een geldig VOG (verklaring omtrent gedrag).
De pedagogisch medewerkers zorgen voor een breed aanbod aan activiteiten voor kinderen om zich op lichamelijk, zintuiglijk, spraak en taal, cognitief en emotioneel gebied te ontwikkelen.

Een belangrijk uitgangspunt voor onze medewerkers is om het kind, de ouders en collega’s te behandelen zoals jezelf ook behandeld wenst te worden. Ook zijn ze zich bewust van hun voorbeeldfunctie, omdat kinderen op jonge leeftijd vooral leren door af te kijken wat er in hun directe omgeving gebeurt.

Voor een korte introductie van onze medewerkers klik op de foto.