Peuteropvang d'Evelaer

 Coronavirus: Peuteropvang volledig geopend per 1 juni

 

Stichting Peuteropvang d'Evelaer bestaat sinds 1 februari 2018 en is een afsplitsing van Stichting Buurtcentrum d'Evelaer


Peuteropvang d'Evelaer biedt opvang voor kinderen van twee tot vier jaar.
Op speelse wijze wordt uw kind voorbereid op de basisschool.
Peuteropvang d'Evelaer heeft elke ochtend  van 8.30 tot 12.00 uur opvang.
De tijden sluiten aan op de schooltijden van de basisschool en vakanties.
U heeft een vrije keuze in het aantal dagdelen en/of combinaties van dagdelen.
U kunt ook 1 dagdeel afnemen.

Wij bieden ook in basisschoolvakanties Peuteropvang aan: u kunt uw peuter hiervoor apart aanmelden.
Voorwaarde is wel dat uw peuter al geplaatst is bij Peuteropvang d'Evelaer.

En ook handig: voor alle broertjes en zusjes van basisschoolleeftijd vinden er op dezelfde locatie en tijd ook vakantieactiviteiten plaats!!
Meer informatie vakantie activiteiten voor basisschoolkinderen klik hier

Peuteropvang d'Evelaer biedt opvang op twee locaties:

  • locatie de Zilvermeeuw
    Door de peuteropvang binnen een basisschool te plaatsen werken wij aan een doorgaande lijn naar de basisschool. d'Evelaer en de Zilvermeeuw maken gebruik van elkaars kennis, zodat talenten van ieder kind optimaal herkend en  ontwikkeld kunnen worden. Op deze locatie wordt VVE aangeboden.
  • locatie Buurtcentrum
    Al vanaf 1972 wordt hier als peuterspeelzaal opvang geboden aan peuters. Hier is het uitgangspunt "Natuur en kleinschalig".  Het gebouw met onze  2 lichte ruimtes ligt midden in  het agrarische gedeelte van Heemskerk, in het 'Heemskerkerduin'.Wij streven ernaar om zoveel mogelijk contact te houden met de natuur. Dit doen wij  door zoveel mogelijk buiten te spelen in onze eigen natuurspeeltuin.  Er is een kleine schooltuin waarin gedurende het jaar diverse groentes , e.d. gezaaid worden. Binnen zullen we zoveel mogelijk de seizoenen volgen dmv  thema's.


Peuters worden gestimuleerd in hun brede ontwikkeling en bereiden zich spelenderwijs voor op de basisschool. Wij vinden het belangrijk dat we aansluiten bij de ontwikkelbehoeften van de kinderen en bieden een ruim spelaanbod.Uw zoon of dochter ontmoet vriendjes en vriendinnetjes en leert de structuur van de dag kennen, binnen een veilige en vertrouwde omgeving.

Een peutergroep bestaat uit maximaal 16 kinderen tussen de 2 en 4 jaar oud,  onder begeleiding van 2 pedagogisch medewerkers.