Skip to main content
  • Pedagogisch beleid

Onze peuteropvang biedt een uitdagende leeromgeving die uw kind stimuleert het beste uit zichzelf te halen. We geloven dat ieder kind de natuurlijke drang heeft om zich te ontwikkelen en zijn van mening dat deze ontwikkeling alleen tot stand kan komen door een kindgerichte stimulans door de omgeving en het creëren van een pedagogisch klimaat. De doorgaande lijn (peuteropvang-basisschool) die wij de kinderen bieden en de nadruk die wij leggen op ‘spelend leren’ staan voorop. Jonge kinderen ontwikkelen zich immers via spel. Spelenderwijs vergroten kinderen hun woordenschat en ontwikkelen zij hun sociaal-emotionele en taalontwikkeling. Ook de andere ontwikkelingsgebieden komen aan bod, zoals hun motorische-, zintuigelijke, creatieve en cognitieve ontwikkeling. 

Kinderen vanaf de leeftijd van twee jaar bevinden zich in een fase waarin het belangrijk is dat zij vaardigheden leren in de omgang met anderen. Dat ze vertrouwen krijgen in zichzelf en anderen om zich heen. Ze gaan ook interesse tonen in anderen en leren meevoelend te zijn. 
Elk kind doet dat op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo.

Meer weten?