Wat doe je op de Peuteropvang?

Wat doe je bij de Peuteropvang?
Op de peuteropvang worden kinderen op wisselende manieren uitgedaagd. De peuteropvang is geen 'school', wel worden er activiteiten aangeboden die aansluiten bij de peuter leefwereld, waardoor hun cognitieve, lichamelijke, sociale en emotionele ontwikkeling gestimuleerd wordt. Door middel van kwalitatief goede opvang, willen wij de juiste voorwaarde scheppen zodat tijdens de afwezigheid van hun ouders/verzorgers de kinderen zich kunnen ontwikkelen en ontplooien als zelfstandige, zelfbewuste kinderen die elkaar respecteren en accepteren.
Dit wordt mogelijk gemaakt door ieder kind op zijn tegen tempo en met zijn eigen mogelijkheden op sociaal emotioneel gebied te ondersteunen.

Specifiek voor locatie Buurtcentrum d'Evelaer: Het Buurtcentrum is gesitueerd in het tuindersgebied van Heemskerk: het Heemskerkerduin. De natuurspeeltuin is in het voorjaar van 2017 aangelegd.
Wij streven ernaar om zoveel mogelijk contact te houden met de natuur. Dit doen wij door zoveel mogelijk buiten te spelen. In onze eigen natuurspeeltuin zullen de kinderen planten, zaaien en natuurlijk oogsten! Verder gaan wij er regelmatig opuit:  Binnen zullen we zoveel mogelijk de seizoenen volgen d.m.v. thema's.  Is dit niet mogelijk dan brengen wij de natuur naar binnen dmv knutsel en speelelementen die per seizoen het thema benadrukken.

IMG 0709  IMG 0711  17637066 1320424348051368 8904571489820448691 o

Specifiek voor locatie OBS de Zilvermeeuw: Door de peuteropvang binnen een school te plaatsen werken wij aan een doorgaande lijn naar de basisschool. d'Evelaer en de Zilvermeeuw gaan dit verder ontwikkelen en gebruik maken van elkaars expertise, zodat talenten van ieder kind optimaal ontwikkeld kunnen worden.


Peuteropvang d'Evelaer werkt met het programma 'Uk en Puk'

   Puk ridder

Puk doet actief mee aan de verschillende thema's: hij is soms de dokter, soms een ridder , en mag hij mee naar buiten in de regen spelen!

Uk en Puk is een educatief programma , waarbij het spelen centraal staat. Natuurlijk draait het bij Uk & Puk niet om lesjes geven en lesjes leren.
Uk & Puk leert peuters nieuwe vaardigheden door actief bezig te zijn. Er wordt gewerkt met thema's die dicht bij de belevingswereld van de kinderen staan.
Uk & Puk werkt doelgericht aan de doorgaande ontwikkelingslijnen voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Daardoor legt Uk & Puk een stevige basis voor het basisonderwijs. Met Uk & Puk groeien ukken als vanzelf toe naar groep 1.
Als extra steuntje in de rug is er voor bijna 4-jarigen het activiteitenthema: Ik ga naar de basisschool.