Kinderopvangtoeslag

Ouders die werken of studeren en dit combineren met de zorg voor kinderen, krijgen kinderopvangtoeslag van de overheid. Hoeveel toeslag u krijgt, hangt af van uw inkomen, het aantal uur dat u werkt en het aantal kinderen waarvoor u opvang heeft.
Uw nettokosten voor de peuteropvang kunnen door de kinderopvangtoeslag een stuk lager worden.

Hoe werkt het?
Als ouder/verzorger sluit u een contract met Peuteropvang d'Evelaer en betaalt de rekening.
U vraagt bij de Belastingdienst de kinderopvangtoeslag aan om een deel  van de kosten vergoed te krijgen. 
Om voor kinderopvangtoeslag in aanmerking te komen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen: meer informatie www.toeslagen.nl.
De kinderopvangtoeslag moet u aanvragen binnen drie maanden ná de maand waarin de opvang van uw kind van start is gegaan.

Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag?
Ook als u niet in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag, kan uw kind geplaatst worden. De gemeente zal hiervoor een vergoeding betalen.  U betaalt een inkomensafhankelijk tarief aan d'Evelaer. Vermeld in het opmerkingenveld dat u geen toeslag ontvangt. 

Proefberekening tbv 2018

Voor het maken van de proefberekening heeft u in ieder geval de volgende gegevens nodig:
informatie over type opvang, uurtarief, aantal uren per maand/jaar, kosten per maand/jaar
• Gegevens over het huishoudinkomen: het (gezamenlijk) (verzamel)inkomen van u en uw eventuele toeslagpartner (een schatting is mogelijk).

Wat heb ik nodig voor het aanvragen van de kinderopvangtoeslag?
Voor het invullen van de defintieve aanvraag van kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst, heeft u in ieder geval de volgende gegevens nodig:
• plaatsingsovereenkomt met Peuteropvang d’Evelaer, hierin staan vermeld: type opvang, aantal uren per jaar, kosten per uur en het LRKP-nummer (Landelijk Register Kindervang)
• Gegevens over het huishoudinkomen: het (gezamenlijk) (verzamel)inkomen van u en uw eventuele toeslagpartner (een schatting is mogelijk);


Voor meer informatie over de Wet kinderopvang, het aanvragen van de toeslag en het doorgeven van wijzigingen, kunt u gebruikmaken van de volgende websites:
www.belastingdienst.nl
www.toeslagen.nl
• www.veranderingenkinderopvang.nl