Pedagogisch coach/beleidsmedewerker

Pedagogisch coach/beleidsmedewerker in de Kinderopvang

Vanaf 1 januari 2019 is de functie van pedagogisch coach/beleidsmedewerker landelijk verplicht gesteld. Met als doel bevorderen van pedagogisch deskundigheid en waarborgen van de kwaliteit van het aanbod. In dit bericht leg ik U uit wat dit precies inhoudt. Mocht U nog vragen hebben, dan kunt U uiteraard altijd bij de coördinator Lia Reijnders terecht.

Bij deze wil ik mij dan ook even voorstellen, mijn naam is Judith Dam en voor een aantal uren op jaarbasis ga ik de beide functies, beleidsmedewerker en coach, vervullen voor stichting Peuteropvang d’Evelaer.

In de praktijk betekent dit dat de pedagogisch beleidsmedewerker minimaal 2 keer per jaar met de beroepskrachten het pedagogisch beleid bespreekt in een overleg. Hierbij wordt besproken of alles nog actueel is en of iedereen nog achter het beleid staat. Input van de beroepskrachten, nieuwe aanpassingen en veranderingen worden bij deze gesprekken besproken en zonodig aangepast in het pedagogisch beleid. De pedagogisch coach wordt ingezet ter ondersteuning van de beroepskrachten bij de uitvoering van hun werkzaamheden op de groepen. Het doel is om op de werkvloer door middel van coachende ondersteuning kwaliteit te borgen en te verhogen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het observeren en weten welke spelactiviteiten nodig zijn om een kind verder in zijn of haar ontwikkeling te stimuleren. Verder gaat het om de beroepskrachten bewust te maken van hun eigen handelen, gedrag en mogelijkheden om het pedagogisch klimaat te waarborgen. Dit gebeurt doormiddel van observaties en video interactie begeleiding, individuele coachingsgesprekken en teamcoaching.

inzicht in opbouw uren inzet Pedagogisch coach/ beleidsmedewerker Peuteropvang d'Evelaer

pedagogisch coach/beleidsmedewerker  
Judith Dam  
per locatie 50 uur verplicht (2 locaties) 100
10 uur * aantal fte pmers  
aantal uren pmer per 1-1-19 86,5
aantal fte per 1-1-2019 2,40
aantal uren ped coach / beleids 24
   
totaal per jaar 124
   
contract uren per week 2,4
in arbeidsovereenkomst afgerond 2,5
   

Deze uren worden gelijk over de beide locaties verdeeld,  

daar het team op beide locaties werkt is hier voor gekozen.