Meldcode kindermishandeling

Peuteropvang d'Evelaer werkt met de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode leest u hier. Als wij ons zorgen maken over uw kind, dan bespreken we dit zo snel mogelijk met u. Indien nodig bekijken we dan samen welke zorg we kunnen organiseren om de situatie te verbeteren. Als u vragen heeeft, dan kunt u contact opnemen met de coördinator.