Medewerkers

Onze pedagogisch medewerkers zijn gekwalificeerd conform de CAO Kinderopvang en beschikken over een geldig VOG (verklaring omtrent gedrag).
Wij bieden stagiaires van de beroepsopleiding een plek waar ze taken en activiteiten op de groep kunnen uitvoeren die horen bij de functie van pedagogisch medewerker. Afhankelijk van het leerjaar zijn stagiaires ook bevoegd om incidenteel als beroepskracht ingezet te worden.