Veiligheid en GGD

Wij vinden het belangrijk dat uw kind in een veilige omgeving speelt. Wij kunnen niet voorkomen dat er af en toe iets gebeurt maar proberen dit zoveel mogelijk te verkomen. Jaarlijks voeren wij een risico-inventarisatie uit op elke locatie. Uitgangspunt hiervoor is het gedrag van kinderen en wat hen zou kunnen overkomen. De uitkomsten van de inventarisaties zijn in een 'Veiligheidsbeleid' uitgewerkt.

In opdracht van de gemeente voert de GGD  jaarlijks, onaangekondigd, inspecties uit, waarbij zij beoordeelt of onze peuteropvang aan de gestelde kwaliteitseisen voldoen. De GGD inspectierapporten kunt u per locatie opzoeken én inzien op de website van het Landelijk Register Kinderopvang.

GGD rapport Peuteropvang d'Evelaer locatie Buurtcentrum d'Evelaer

GGD rapport Peuteropvang d'Evelaer locatie OBS de Zilvermeeuw

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 2018