Kinderopvangtoeslag

Ouders/verzorgers die werken of studeren en dit combineren met de zorg voor kinderen, krijgen kinderopvangtoeslag van de overheid.
Hoeveel toeslag u krijgt, hangt af van uw inkomen, het aantal uur dat u werkt en het aantal kinderen waarvoor u opvang heeft.

Uw nettokosten voor de peuteropvang kunnen door de kinderopvangtoeslag een stuk lager worden.

Hoe werkt het?
Als ouder/verzorger sluit u een contract met Peuteropvang d'Evelaer en betaalt de rekening.
U vraagt bij de Belastingdienst de kinderopvangtoeslag aan om een deel  van de kosten vergoed te krijgen. 
Om voor kinderopvangtoeslag in aanmerking te komen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen: meer informatie www.toeslagen.nl.
De kinderopvangtoeslag moet u aanvragen binnen drie maanden ná de maand waarin de opvang van uw kind van start is gegaan.

routekaart kot  

Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag?
Ook als u niet in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag, kan uw kind geplaatst worden. De gemeente zal hiervoor een vergoeding betalen.  U betaalt een inkomensafhankelijk tarief aan d'Evelaer. Vermeld in het opmerkingenveld dat u geen toeslag ontvangt. 

Proefberekening

Voor het maken van de proefberekening heeft u in ieder geval de volgende gegevens nodig:
             informatie over type opvang, uurtarief, aantal uren per maand/jaar, kosten per maand/jaar
             • Gegevens over het huishoudinkomen: het (gezamenlijk) (verzamel)inkomen van u en uw eventuele toeslagpartner (een schatting is mogelijk).

Wat heb ik nodig voor het aanvragen van de kinderopvangtoeslag?
Voor het invullen van de defintieve aanvraag van kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst, heeft u in ieder geval de volgende gegevens nodig:
• plaatsingsovereenkomt met Peuteropvang d’Evelaer, hierin staan vermeld: type opvang, aantal uren per jaar, kosten per uur en het LRK-nummer (Landelijk Register Kindervang)
• Gegevens over het huishoudinkomen: het (gezamenlijk) (verzamel)inkomen van u en uw eventuele toeslagpartner (een schatting is mogelijk).

 

appstore appicoon

LRK nummer
In het Landelijk Register Kinderopvang staan kinderopvangvoorzieningen die door de GGD en de gemeente zijn gecontroleerd op kwaliteit.
Iedereen kan in het register het adres, het aantal kindplaatsen, inspectierapporten en eventuele handhavingsmaatregelen opzoeken. Iedere kinderopvang in het LRK krijgt een uniek registratienummer; het LRK-nummer. Ouders hebben het LRK-nummer nodig om kinderopvangtoeslag aan te vragen.

Peuteropvang d'Evelaer locatie Buurtcentrum LRK -nummer 196267584

Peuteropvang d'Evelaer locatie de Zilvermeeuw LRK-nummer 234902991


Voor meer informatie over de Wet kinderopvang, het aanvragen van de toeslag en het doorgeven van wijzigingen, kunt u gebruikmaken van de volgende websites:
www.belastingdienst.nl
www.toeslagen.nl
• www.veranderingenkinderopvang.nl