Locaties

Peuteropvang d'Evelaer biedt opvang op twee locaties:

Locatie Buurtcentrum
Al vanaf 1972 wordt hier als peuterspeelzaal opvang geboden aan peuters. Hier is het uitgangspunt "Natuur en kleinschalig".  Het gebouw ligt midden in het agrarische gedeelte van Heemskerk, in het 'Heemskerkerduin'. Er is een eigen natuurspeeltuin en een kleine schooltuin waarin gedurende het jaar diverse groentes, e.d. gezaaid worden. Binnen zullen we zoveel mogelijk de seizoenen volgen door middel van thema's.

Buurtcentrum d'Evelaer
Luttik Cie 35
1969 MV Heemskerk

Locatie de Zilvermeeuw (stopt per 15-07-2022)
Sinds 2015 is hier een 2e locatie gevestigd van Peuteropvang d’Evelaer. Een mooi ruim speellokaal biedt de kinderen alle ruimte om samen te spelen en te ontdekken. We werken met gezamenlijke thema's zodat kinderen door het gebouw de uitwerking van het thema terugvinden. Peuteropvang d'Evelaer en de OBS de Zilvermeeuw maken gebruik van elkaars kennis, zodat talenten van ieder kind optimaal herkend en ontwikkeld kunnen worden.

OBS de Zilvermeeuw
de Visserstraat 6a
1964 ST  Heemskerk

Op beide locaties bestaat de peutergroep uit maximaal 16 kinderen tussen de 2 en 4 jaar oud, onder begeleiding van 2 pedagogisch medewerkers.