Pedagogisch coach / beleidsmedewerker

Inzet pedagogisch coach/beleidsmedewerker

Peuteropvang d’Evelaer heeft een gekwalificeerde Pedagogisch beleidsmedewerker (PBM IKK),  Judith Dam.

Inzet en werkzaamheden

De functie pedagogisch beleidsmedewerker heeft als doel een bijdrage te leveren aan het voorbereiden en ontwikkelen en vertaling naar de werkpraktijk van het pedagogisch beleid. Bewaakt, realiseert en evalueert het beleid. Verder is een actieve rol in de verdere professionele ontwikkeling van de beroepskrachten, individueel en in teamverband van belang.

Werkzaamheden met betrekking tot de pedagogische beleidsontwikkeling = bijdrage leveren aan het signaleren, vertalen, ontwikkelen en adviseren/afstemmen van het pedagogisch beleid naar de organisatie/beroepskrachten.

Werkzaamheden met betrekking tot het coachen = beroepskrachten coachen in hun professionele ontwikkeling en bevorderen van hun pedagogische deskundigheid en kwaliteit.

Noodzakelijk aantal uren in 2022

Om de inzet van pedagogisch beleidsmedewerker te bereken volgens de wettelijke normen zijn die zijn vastgesteld is gebruik gemaakt van de volgende rekentool: (50 uur x het aantal locaties) + (10 uur x het aantal FTE pedagogisch medewerkers). Voor Peuteropvang d’Evelaer komt dit uit op totaal 105 uur op jaarbasis. Zie onderstaande berekening.

Gezien er in 3 groepen peuteropvang geboden (verdeeld over 2 locaties) wordt en enkele beroepskrachten werkzaam zijn op beide locaties, is gekozen het totaal aantal uren over het gehele team (7 beroepskrachten), dus ook beide locaties, in te zetten.

Mocht u nog vragen hebben, kunt u uiteraard bij Judith Dam terecht.

Download hier de opbouw van de uren-inzet Coach IKK (pedagogisch coach beleidsmedewerker) Peuteropvang d'Evelaer