Pedagogisch coach/beleidsmedewerker

Vanaf 1 januari 2019 is de functie van pedagogisch coach/beleidsmedewerker in de kinderopvang landelijk verplicht gesteld (wet IKK). Met als doel bevorderen van pedagogisch deskundigheid en waarborgen van de kwaliteit van het aanbod. Binnen stichting d’Evelaer wordt deze taak vervuld door Judith Dam voor 130 uur op jaarbasis.

 
In de praktijk betekent deze functie dat de pedagogisch beleidsmedewerker minimaal 2 keer per jaar met de beroepskrachten het pedagogisch beleid bespreekt in een overleg. Hierbij wordt besproken of alles nog actueel is en of iedereen nog achter het beleid staat. Input van de beroepskrachten, nieuwe aanpassingen en veranderingen worden bij deze gesprekken besproken en zonodig aangepast in het pedagogisch beleid. 

De pedagogisch coach wordt ingezet ter ondersteuning van de beroepskrachten bij de uitvoering van hun werkzaamheden op de groepen. Het doel is om op de werkvloer door middel van coachende ondersteuning kwaliteit te borgen en te vergroten. Het gaat dan bijvoorbeeld om het observeren en weten welke spelactiviteiten nodig zijn om een kind verder in zijn of haar ontwikkeling te stimuleren. Verder gaat het om de beroepskrachten bewust maken van eigen handelen, gedrag en mogelijkheden om het pedagogisch klimaat te verbeteren. Dit gebeurt door middel van observaties en video interactie begeleiding, individuele coaching gesprekken en teamcoaching. 

Mocht u nog vragen hebben, kunt u uiteraard bij Judith Dam terecht.

Download hier de opbouw van de uren-inzet Pedagogisch coach/ beleidsmedewerker Peuteropvang d'Evelaer