Update 09-09-2020

Corona, kinderopvang en verkouden kind:  
Er is een nieuwe versie (03-09-2020) van de beslisboom 'neusverkouden kinderen naar de kinderopvang / school'. Met de beslisboom kun je bepalen of een kind met een neusverkoudheid wel of niet mag komen.

Let op: het is heel belangrijk dat de beslisboom altijd van boven naar beneden wordt doorlopen. Begin bij de startvraag en beantwoord de vragen in de juiste volgorde tot je een antwoord hebt.

beslisboom verkouden kind 03 09 2020

 

Uit nieuwsbrief van 12-08-2020

Coronamaatregelen
Helaas hebben we nog steeds te maken met het Corona-virus, dit betekent dat er nog een aantal regels zijn om de opvang te mogen openstellen. Wij vertrouwen erop dat de ouders/verzorgers hun verantwoording nemen m.bt. de regels rond corona en quarantaine.

Een belangrijke nieuwe regel is :
Ouders/verzorgers die terugkeren uit een land of gebied met een code rood of oranje risicokleur, worden dringend geadviseerd om  10 dagen in quarantaine te gaan. Voor kinderen tot 4 jaar geldt op basis van het dringende advies voor thuisquarantaine na aankomst in Nederland, dat zij de eerste 10dagen na thuiskomst niet naar de kinderopvang gaan.
Deze regel geldt ook als de risicokleur tijdens uw verblijf is veranderd van geel naar oranje of rood.

Thuisblijfregels - gezondheid kinderen

We passen de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe. Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht:

 • Kinderen mogen met een neusverkoudheid naar de kinderopvang, behalve:
 • als zij koorts (vanaf 38 graden) of andere klachten passend bij COVID19 hebben
 • als zij een contact zijn van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie
 • een volwassen gezinslid hebben met klachten passend bij COVID-19 (verkoudheidsklachten en koorts (vanaf 38 graden) en/of benauwdheid) en de testuitslag van het gezinslid is nog niet bekend
 • 24 uur klachtenvrij = weer naar de opvang of een negatieve testuitslag hebben en naast verkoudheidsklachten verder niet ziek zijn.
 • Als iemand in het huishouden van het kind koorts boven 38 graden Celsius en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft het kind ook thuis tot de testuitslag van het gezinslid bekend is.
 • Als de testuitslag negatief is of iedereen in het gezin 24 gezin geen klachten heeft, mogen de kinderen weer naar de opvang.
 • Als iemand in het huishouden van de kinderen getest is op COVID-19 en positief bevonden, moeten kinderen wachten totdat die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan extra 14 dagen thuisblijven.
 • Bij koorts (vanaf 38 graden Celsius) blijft iedereen in het huishouden thuis.
 • Kinderen met klachten worden zo mogelijk getest door de GGD met toestemming van ouder(s).
 • In het geval van (verdenking op) coronavirus meldt de Peuteropvang het bij de GGD als er 3 of meer kinderen in de groep zijn met klachten van neusverkoudheid en/of hoesten en/of koorts.

Zo nodig kan de kinderopvangorganisatie ook contact opnemen met de GGD als een kind langdurig klachten houdt en daardoor niet naar de kinderopvanglocatie mag komen.

De GGD stelt vervolgens onderzoek in en neemt zo nodig – met toestemming van de ouders – testen af.

 • Kinderen die last hebben van chronische verkoudheid, astma of hooikoorts en dit een herkenbaar beeld is: dan kan het kind na overleg tussen ouder en houder naar de opvang.

Bij twijfel of als de klachten veranderen moet het kind thuisblijven tot de (nieuwe) klachten voorbij zijn of het bekende klachtenpatroon is teruggekeerd.

Het RIVM heeft een handreiking opgesteld en de lokale GGD kan advies geven in specifieke situaties.     

Bij twijfel overleggen de pedagogisch medewerkers met de coördinator. 

Ziek worden Pedagogisch medewerker
Omdat ook ons personeel zich aan de richtlijnen van het RIVM moet houden ( Blijf thuis bij verkoudheidsklachten, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest en/of verhoging.) kan het voorkomen dat,  als zich dit voordoet, kort voordat uw kind naar de Peuteropvang komt, wij moeten besluiten dat de ochtend geen doorgang kan vinden. Wij zullen hierover telefonisch contact opnemen. Wij vragen u hiervoor begrip.

Ziek worden kind
Als de leidster tijdens de ochtend opmerkt dat een peuter ziek wordt, zal zij u bellen om te vragen de peuter direct op te halen. U komt niet naar binnen, de overdracht vind bij het hek/deur nooduitgang plaats. U mag ervanuit gaan dat wij deze maatregel uitvoeren voor uw en onze gezondheid. Wij gaan hierover niet in discussie.

Kinderen blijven thuis bij:
* Verkoudheidsklachten
* loopneus
* niezen
* keelpijn
* lichte hoest
* verhoging/koorts.
* Kinderen blijven ook thuis als een gezinslid verkouden is en koorts heeft.

Juf Carla zal deze periode alleen achter de schermen werken, vanwege het feit dat zij behoort tot de risico groep.

 •  Bij halen en brengen: 1 volwassene per kind.
 •  De tas van uw kind is voorzien van naam en mag met het kind mee naar binnen
 •  Meenemen : luier indien nodig, bakje geschild fruit en een drinkbeker.

Breng en haaltijden in de Peuteropvang locatie Zilvermeeuw
•   Start tussen 8.15 en 8.30                       Niet eerder, niet later
•   Ophalen tussen 12.00 en 215 uur          Niet eerder, niet later

Ouders / verzorgers mogen niet op het schoolplein en in het gebouw van de Zilvermeeuw komen. 
Bij het brengen en halen van de kinderen blijft u buiten het hek. Hierbij zorgt de leidster voor gepaste afstand
U maakt bij het raam van de Peuteropvang kenbaar dat u er bent. De leidster ziet u en komt uw kind halen/brengen bij het hek.
     

Breng en haaltijden in de Peuteropvang locatie Buurtcentrum
     • Start tussen 8.30 – 8.45 uur.                     Niet eerder, niet later
     • Ophalen tussen 11.45 en 11.30 uur.         Niet eerder, niet later.

Ouders/verzorgers mogen niet in het gebouw van het Buurtcentrum. U gaat via de speeltuin naar de nooduitgang van lokaal 1 of 2, denk aan eenrichtingsverkeer in de speeltuin en afstand houden van elkaar. (Zie de looproute) Uw kind wordt bij de nooddeur opgevangen door de juf.

Algemene richtlijnen veilig werken
Peuteropvang d’Evelaer houdt zich aan de richtlijnen van de Rijksoverheid en heeft onderstaande richtlijnen en werkwijze om verspreiding van het virus te beperken.
Deze richtlijnen gelden voor ons allemaal: voor het personeel, voor ouders en voor kinderen. Leest u deze goed door en spreek elkaar erop aan.
• Tussen personeel en kind: zoveel mogelijk 1,5m afstand.
• Tussen volwassenen: altijd 1,5m afstand.
• Was uw handen regelmatig met water en zeep.
• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
• Gebruik papieren zakdoekjes.
• Geen handen schudden.
• Kinderen blijven thuis bij: verkoudheidsklachten, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest en/of verhoging/koorts.
• Kinderen blijven ook thuis als een gezinslid verkouden is en koorts heeft.
• 24 uur klachtenvrij = weer naar de opvang
• Maximaal 1 volwassene brengt de kinderen naar de opvang en haalt ze ook weer op.
• Volg aanwijzingen van het personeel op.

Hygiëne maatregelen kind
• Kind(eren) wassen voor vertrek uit huis hun handen met water en zeep.
• Kinderen wassen hun handen na binnenkomst in de school met water en zeep.er is voldoende zeep aanwezig. Er zijn papieren handdoeken.
• Kinderen wassen hun handen voor én na het eten/drinken, na toiletbezoek en na het buitenspelen met water en zeep.
• Personeel maakt na gebruik toilet de bril schoon/na verluieren aankleedkussen met een desinfecterende spray/doekje.

Hygiëne maatregelen lokalen
• Aan de hygiëne in de lokalen wordt grote aandacht besteed. Tijdens en na de ochtend zal de Pedagogisch medewerker meerdere malen deurklinken, toiletten en   gebruikt  speelgoed desinfecteren.
• De inrichting van de lokalen is aangepast: er is minder speelgoed, minder meubilair. Speelkleden, kussentjes zijn weggehaald.
• Op locatie Buurtcentrum zullen we zoveel mogelijk naar buiten gaan. Op locatie de Zilvermeeuw zijn wij gehouden aan de afspraken met tijden van de basisschoolkinderen

Verjaardag vieren
Wij vragen u om een verpakte, een eenvoudige traktatie te doen; bv een doosje rozijnen. Als u een versierde mand heeft: geen opgeblazen ballonnen. Zet de mand, doos dienblad op het krat of laat uw peuter het zelf naar binnen dragen. Ouders/ verzorgers mogen niet naar binnen om mee te vieren.

Wenbeleid
Nieuw startende kinderen worden geïnformeerd over het nieuwe wenbeleid. Een pedagogisch medewerker zal hierover contact opnemen met de ouders/verzorgers.

Afscheid nemen van de groep.
Wij zullen hier zeker aandacht aan besteden. Maar ook hier mogen ouders/verzorgers niet naar binnen. Wij denken hier nog over na , hoe we hier vorm aan kunnen geven.


Mocht u vragen, stelt u ze gerust!

Met vriendelijke groet,
Team Peuteropvang d’Evelaer
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


 

16-03 2020  sluiting en wat houdt dat in als u werkt in cruciale beroepen.

16-03-2020  lijst met cruciale beroepen.

17-03-2020  sluiting en wat houdt dat in voor de betalingen en de kinderopvangtoeslag.

24-03-2020  sluiting en wat houd dat in voor de betalingen, kinderopvangtoeslag en noodopvang

23-04-2020  nieuwe richtlijnen en compensatie van de Rijksoverheid

30-04-2020  Peuteropvang open vanaf 11 mei

26-05-2020  Peuteropvang per 1 juni helemaal open en compensatie van de Rijksoverheid

 

Het kantoor van d'Evelaer is niet geopend, er wordt vanuit huis gewerkt.

voor vragen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

telefonisch: 0251-244544, spreek een bericht in.  U wordt teruggebeld.