Peuteropvang d'Evelaer


Peuteropvang d'Evelaer biedt opvang voor kinderen van twee tot vier jaar. Op speelse wijze wordt uw kind voorbereid op de basisschool. Peuteropvang d'Evelaer heeft elke ochtend  van 8.30 tot 12.00 uur opvang. De tijden sluiten aan op de schooltijden van de basisschool en vakanties.
Bij voldoende aanmeldingen voor een middaggroep zal ook op de middag peuteropvang worden aangeboden.

Peuteropvang d'Evelaer biedt opvang op twee locaties:

  • OBS de Zilvermeeuw
    Door de peuteropvang binnen een basisschool te plaatsen werken wij aan een doorgaande lijn naar de basisschool. d'Evelaer en de Zilvermeeuw maken gebruik van elkaars kennis, zodat talenten van ieder kind optimaal herkend en  ontwikkeld kunnen worden. Op deze locatie wordt VVE aangeboden.
  • Buurtcentrum d'Evelaer
    Al vanaf 1972 wordt hier als peuterspeelzaal opvang geboden aan peuters. Hier is het uitgangspunt "Natuur en kleinschalig".  Het gebouw met onze  2 lichte ruimtes ligt midden in  het agrarische gedeelte van Heemskerk, in het 'Heemskerkerduin'.

Wij streven ernaar om zoveel mogelijk contact te houden met de natuur. Dit doen wij  door zoveel mogelijk buiten te spelen. In onze eigen natuurspeeltuin zullen de kinderen planten, zaaien en natuurlijk oogsten! Verder gaan wij er regelmatig op uit: wandelen of op bezoek bij een kweker. Binnen zullen we zoveel mogelijk de seizoenen volgen d.m.v. thema's.

Peuters worden gestimuleerd in hun brede ontwikkeling en bereiden zich spelenderwijs voor op de basisschool. Wij vinden het belangrijk dat we aansluiten bij de ontwikkelbehoeften van de kinderen en bieden een ruim spelaanbod.Uw zoon of dochter ontmoet vriendjes en vriendinnetjes en leert de structuur van de dag kennen, binnen een veilige en vertrouwde omgeving.

Een peutergroep bestaat uit 8 kinderen tussen de 2 en 4 jaar oud,  onder begeleiding van 1 pedagogisch medewerker. Als de groep meer dan 8 kinderen telt zal een tweede pedagogisch medewerker worden ingezet.

U heeft een vrije keuze in het aantal dagdelen en/of combinaties van dagdelen. U kunt ook 1 dagdeel afnemen.

Kosten

Het uurtarief voor kinderen uit Heemskerk is  € 7.62.
Kinderen uit andere gemeentes : € 8,12.
De peuteropvang telt 40 schoolweken per jaar.
De kosten worden in 10 maanden gefactureerd, niet in juli en augustus.
U betaald geen inschrijfgeld.

Ouders/verzorgers die daar recht op hebben, kunnen kinderopvangtoeslag aanvragen en ontvangen. Maximale vergoeding 2018 : € 7,45.

Inschrijven

U kunt uw kind vanaf 1½ jaar inschrijven. Klik hier om uw peuter in te schrijven.

Feestelijke opening peuteropvang 9 januari 2018